HİZMET SUNMA ŞARTLARI

Aşağıda yer alan tüm açıklamalar iyi niyet çerçevesinde kötü senaryolar ile karşılaşılmaması için hazırlanmıştır.

1.     Hizmetlerimizi kötüye kullanmayın. Örneğin, hizmetlerimize ilave izinsiz müdahale etmeyin veya sağladığımız ara yüz ve talimatların dışında başka bir yöntemle erişmeye çalışmayın. Yürürlükteki kanunlar kapsamında denetimini sağlanan maddeler veya düzenlemeler dâhil olmak üzere hizmetlerimizi yalnızca yasaların izin verdiği şekilde kullanabilirsiniz.

2.     Bizimle kendi iradeniz ile paylaştığınız her tür bilgiyi kullanırken bunları kötü niyetle kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya sunmak gibi bu tarife uyan iletişim haklarını serbestçe hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere veya üçüncü şahıslarla paylaşmak yasaktır bununla ilgili olarak firmamız elinden gelen tüm özeni ve çabayı sunacaktır. Firmamız içerisinde kullanılacak veya saklanacak bu bilgiler, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dâhil olmak üzere iyi niyetli kullanım hakkını bize sunar.

3.     Firmamız, bunu yaparken üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlayabilir. Ne firmamız ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Yönlendirici üçüncü şahıslara ait bağlantılarda uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar firmamız, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dâhil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü zararı karşıılamayı reddeder.

4.     Firma olarak, hizmet ve malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dâhil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.

5.     Hizmetlerimizi kullanmanız size eriştiğiniz içerikteki hiçbir fikri mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. Sahibinden izin almadığınız veya yasalarca izin verilmediği takdirde hizmetlerimizdeki içeriği kullanamazsınız. Bu şartlar, size hizmetlerimizde yer alan marka unsurlarını veya logoları kullanma hakkını vermez. Hizmetlerimizde veya hizmetlerimizle birlikte görüntülenen hiçbir yasal uyarıyı kaldırmayın, üzerini kapatmayın ve değiştirmeyin.

6.     Şartlarımıza veya politikalarımıza uymamanız ya da hizmetlerimizi kötüye kullandığınız şüphesi ile araştırma başlatmadan, size hizmet sunmayı askıya alabilir, durdurabiliriz veya sizin sistemlerimize girişinizi tamamıyla engelleyebiliriz.


HİZMET ALMA ŞARTLARI

Firmamıza ait olan ara yüz veya alt sayfalara üye olmanız aşağıda yer alan maddeleri kabul ettiğiniz bir üyelik sözleşmesi yerine geçer ve kanunlar kapsamında korunmaktadır.

1.     Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan firmamız sorumlu değildir.

2.     Firmamız, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.     Firmamız, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

4.     Firmamız, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.     Firmamız, kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Firmamız, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

6.     Firmamız bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, firmamıza ait markaları ve diğer markalar, firma alan adları, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

7.     Firmamızın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

8.     Firmamız dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

9.     Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka veya firmamız sanal mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

Başa dön